Right to Utilize Service

 • Each individual is welcomed to our hospital, no matter language, religion, race or sect. Without any distinction, everyone is being entitled for all the services of our hospital.
 • Our patients have the right to be informed about all apportunities and offers of our hospital diagnosis and treatments and how to access these services.

Information and Consent Authority

 • Our patients on their own or with their legal representative get recommended medical procedures and the information about possibilities of risks or benefits of each initiative, alternatives for each and include the process of development of the health conditions. Each manners are understandable for the patient and done right with complete information.
 • Our patients have a right to receive a copy of the application with written medicine listing and process.
 • Our patients beyond legal requitements, has the right to make a disclousure and approval of the medicine, serious advert events related to the disease, risk of death, recovery issues, chances of success and to decide which treatment will be applied.
  If the patient seem to have accepted the action, it will be considered as approved and the process will be done.
 • Our patients are entitled to receive accurate information about the evaluation and treatment of pain.
 • Our patients and their relatives have a right ti choose about the donation of orans and other goods.
 • Our patients are informet about how they can participate in clinical research and experiments carried out in the hospital. The patients and their relatives who have agreed to participate have the right to receive all the information.
 • Our patients are entitled to receive clear information about the hsopital’s mission.

The Right of Knowing and Replacing the Staff

 • Our patients have the right to know the identity of the doctors, nurses and other health personnel responsible for their treatment as well as and choose and change them.

Facility Selection and Replacement Rights

 • Our patients have to make a complete registration procedure as required by the legislation governing and has the right to choose and change health institutions..

The Right to Refuse and Stop the Treatment

 • Regardless of the compulsory situation, including the responsibility of negative consequences that may arise, the patient itself has the right to refuse treatment that is being planned or implemented at the application before.

Right of Privacy (Intimacy)

 • Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.
 • Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbı durumu, ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

Saygı Görme Hakkı

 • Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

Konsültasyon İsteme Hakkı

 • Hastanın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, farklı branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

İkinci Görüş İsteme Hakkı

 • Hasta tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

 • Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

Güvenlik Hakkı

 • Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.
 • Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar ( yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan ) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

 • Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

Şikayet/ Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

 • Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları

 • Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

Tetkik ve Tedavi Bedelleri

 • Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

00 381 38 22 11 99

SİZİ ARAYALIM