Njihuni Mjekët Tona

Prof. Dr. Lütfü BAŞ

 

Plastike dhe rindërtues Kirurg

 

Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK

 

Neurokirurgji

 

Doç. Dr. Buket OFLAZOĞLU

 

Neurologji

 

Uzm. Dr. Hüseyin ÇEKMİŞ

 

Mjekësia-i Brendshëm i Brendshëm Medicine

 

Uzm. Dr. Mehmet AKMAN

 

Radiolog

 

Uzm. Dr. Mansur SOYSAL

 

Shëndeti i Fëmijës dhe Sëmundja

 

Op.Dr. Bilgin Çınar SOLAK

 

Obstetrikë dhe Gjinekologji

 

Op.Dr. Hüseyin MOBASSİT

 

Obstetrikë dhe Gjinekologji

 

Op. Dr. CEM KEZER

 

Urologji

 

Op. Dr. Bülent YILMAZ

 

OTORINORALINGOLOG

 

Dr. Tuncay Ertem

 

Kirurgji e Përgjithshme

 

Dr. Hasan Cabbar

 

Urologji

 

Op. Dr. Evren Tevfik İŞÇİ

 

Plastike dhe rindërtues Kirurgjisë

 

Op. Dr. Gürkan MOLA

 

Ortopedi dhe Traumatologji

 

Op. Dr.OSMAN BAKAN

 

Sëmundjeve të syrit

 

Dr. SAVAŞ İSPİR

 

Dhoma e Urgjencës

 

Dr. Gökhan Ataş

 

Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

 

Op.Dr. M.Şükrü BERİN

 

ORTOPEDİ DHE TRAUMATOLOGJİ

 

Uzm. Dr. Hüseyin Uzun

 

KIRURGJIA E PËRGJITHSHME

 

Op. Dr. Tülin Çıkım

 

OTORINORALINGOLOG

 

Uzm. Dr. Şemsettin Şimşek

 

OTORINORALINGOLOG

 

Dt. Semih Yürek

 

SHËNDETI ORAL DHE DENTAR

 

Uzm Dr. Ayşe Apaydın

 

ÇRREGULLIME TË LËKURËS

 

Prof.Dr. Gordana Adamova

 

OBSTETRİKË DHE GJİNEKOLOGJİ

 

Dr. Elma Abdula Hasanagovski

 

OBSTETRİKË DHE GJİNEKOLOGJİ

 

Prof. Dr. Slavejko Sapunov

 

OBSTETRİKË DHE GJİNEKOLOGJİ

 

Prof. Dr. Gordana Kiprovska

 

OBSTETRİKË DHE GJİNEKOLOGJİ

 

Prof. Dr. Mendu Jegen

 

OBSTETRİKË DHE GJİNEKOLOGJİ

 

Dr. Andreya Brasik

 

BIOKIMI

 

Prof. Dr. Katica Piperkova

 

NEONATOLOGJI

 

Dr. Mariya Yakimova

 

ORTOPED

 

 

 

Dr. Sanja Joveska

 

FARMACISTE

 

Dr. Sidita Borici

 

DERMATOLOG

 

Dr. Jovana Mitik

 

SHËNDETI ORAL DHE DENTAR

 

Dr. Zoran Shushal

 

SHËNDETI ORAL DHE DENTAR

 

Dëshironi të bashkohet me ekipin tonë?E-mail us